dimarts, 17 d’abril de 2012

Dibuix Tècnic 2n Bat.


     Des del meu punt de vista el més senzill és entendre l'homologia com una transformació en el pla (una transformació és una llei que ens porta uns punts del pla a altres) , amb dos regles bàsiques: 
1) Tota parella de punts homòlegs està sempre alineada amb un punt fix del pla que es denomina centre de l'homologia. 
2) Tota parella de rectes homòlogues és concurrent (es tallen en el mateix punt) amb una recta fixa del pla que es denomina eix d'homologia. Donats un centre i un eix d'homologia hi ha infinites homologies possibles, així que es necessita una tercera dada per a definir-la unívocament (normalment una parella de punts homòlegs o una de les rectes límit) . Hi ha altres definicions de l'homologia que manegen conceptes de projectivitat, però jo crec que la definició més simple és l'homologia com una transformació subjecta a un parell de lleis. (De Dibujotecnico.com)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada