diumenge, 19 de maig de 2013

4t Curs.

L'assignatura de 4t curs, interessa als alumnes que en primer lloc els agrade la Plàstica, i als que en el futur hagen de cursar estudis en que esta siga important: Enginyeria tècnica o superior, Arquitectura tècnica o superior, Belles Arts, Fotografia, Disseny Gràfic o d'un altre tipus, algunes branques de Biología, etc. És a dir qualsevol de les especialitats que tinguen relació amb les Arts Plàstiques.

Què s'estudia: 

1. Sistemes de representació geomètrica: Sistema Dièdric, Sistema Axonomètric i Sistema Cònic. 

2.Geometría Plana: Representació de Polígons, Corbes, Tangències. 

3.Técnicas pictòriques: a l'aigua i grases.

4.El cine: orígens i desenrotllament. 

5.Figuració narrativa. 


6.Gravat.


7. Pintura de cavallet.

Dins d'estos apartats, s'allarguen o s'acurten segons la programació.